Izolacja stropu parteru

U=0,15 W/(m2*K), Rt=6,5 (m2*K)/W

Izolacja stropu nad nieogrzewanym przyziemiem polega na wypełnieniu przestrzeni między belkami wełną VestaEco CELL, FLEX lub FIBRA oraz ułożeniu na stropie twardych płyt izolacyjnych VestaEco SCREED, stanowiących zarazem podkład pod podłogę pływającą.

Opis warstw:
  1. Płyta Fermacell Powerpanel 12,5 mm
  2. VestaEco CELL / FLEX / FIBRA 200 mm
  3. Płyta konstrukcyjna 22 mm
  4. VestaEco SCREED 40 mm
  5. Deska podłogowa w systemie pływającym

Produkty spełniające wymagania