Izolacja ściany warstwowej

U=0,19 W/(m2*K), Rt=5,3 (m2*K)/W

Izolacja ściany trójwarstwowej obejmuje ułożenie płyty izolacyjnej VestaEco FLAT pomiędzy wewnętrzną wartwą nośną, a zewnętrzną warstwą osłonową z cegły, z pozostawieniem szczeliny wentylacyjnej. Otwarta dyfuzyjnie płyta izolacyjna ułatwia odprowadzenie wilgoci ze ściany murowanej. Mocowanie płyty do ściany murowanej przy pomocy kołków.

Opis warstw:
  1. Oblicówka z cegły 120 mm
  2. Szczelina wentylacyjna
  3. VestaEco FLAT 120 mm
  4. Ściana murowana z bloczków z betonu komórkowego 240 mm
  5. Kołki Wkrętmet WKTHERM-S 8 szt./m2