+48 23 697 50 84
+48 23 697 69 65

Izolacja stropu parteru

U=0,15 W/(m2*K), Rt=6,5 (m2*K)/W

Izolacja stropu nad nieogrzewanym przyziemiem polega na wypełnieniu przestrzeni między belkami wełną VestaEco CELL lub VestaEco FIBRA oraz ułożeniu na stropie twardych płyt izolacyjnych VestaEco SCREED, stanowiących zarazem podkład pod podłogę pływającą.

Opis warstw:
  1. Płyta Fermacell Powerpanel 12,5 mm
  2. VestaEco CELL / FIBRA 200 mm
  3. Płyta Fermacell 2 x 12,5 mm
  4. VestaEco SCREED 40 mm
  5. Deska podłogowa w systemie pływającym

Produkty spełniające wymagania