Izolacja ściany murowanej metodą lekką suchą

U=0,18 W/(m2*K), Rt=5,6 (m2*K)/W

Izolacja ściany murowanej metodą suchą obejmuje ocieplenie dwoma warstwami płyt VestaEco bez użycia klejów czy zapraw zawierających wodę. Pierwszą warstwę stanowi ułożona pomiędzy warstwami rusztu drewnianego płyta VestaEco WALL, drugą zaś - sztywna płyta poszyciowa VestaEco PROTECT W pokryta warstwą bitumiczną. Mocowanie płyt przy pomocy kołków i zszywek. Metoda umożliwia prowadzenie prac termoizolacyjnych w okresie ziomowym.

Opis warstw:
  1. Oblicówka z desek
  2. Ruszt drewniany
  3. VestaEco PROTECT W 30 mm
  4. Ruszt drewniany
  5. VestaEco WALL 120 mm
  6. Ściana murowana z bloczków z betonu komórkowego 240 mm
  7. Kołki Wkrętmet WKTHERM-S 8 szt./m2

Produkty spełniające wymagania